נתקלת בנחש?

לוכד נחשים: לוכד נחשים - איזור המרכז והשרון
כשאר נתקלים בנחש באיזור הבית יש לשמור על מרחק ביטחון של לפחות שני מטר.

אין לנסות ללכוד או להרוג את הנחש מכמה סיבות, החשובה ביותר מבינהן היא שחלק נכבד מן ההכשות נגרמות כתוצאה מנסיון להרוג או ללכוד נחש. סיבות נוספות הן, העובדה שכל הנחשים בארץ הינם בעלי חיים מוגנים על פי חוק, בדיוק כמו צבאים ונשרים והעובדה שנחשים מהווים חלק חשוב במערכת האקולוגית ואחראיים על חיסול מזיקים (דוגמת עכברים חולדות) המעבירים מחלות וגורמים נזקים קשים לחקלאות.


יש לשמור על קשר עין רציף עם הנחש, בכדי למנוע אפשרות של הנחש לחמוק למקום לא ידוע.

במידה ואין יודעים לאן זחל הנחש הדבר יקשה על איתורו בהמשך. בזמן שמירה על קשר עין יש להתקשר ללוכד נחשים מוסמך על מנת שיגיע לפנות את הנחש מן האיזור. כאשר נחש נצפה בתוך מבנה מומלץ לנסות למנוע ממנו דרכי בריחה על ידי סגירתו בחדר או מבנה ספציפי עד בואו של לוכד הנחשים.

במידה וניתן, מומלץ, ממרחק ביטחון לצלם את הנחש או לנסות לזכור כמה שיותר פרטים מזהים.

זיהוי נכון של הנחש יכול לסייע בחיפושו מאוחר יותר שכן לכל נחש ישנה התנהגות טיפוסית ומקומות מחבוא מועדפים, כמו כן, ניתן יהיה לקבוע האם מדובר בנחש ארסי ומסוכן או בנחש בלתי מזיק.

ושוב, אין לנסות להרוג או ללכוד את הנחש לבד, הדבר אינו בטיחותי ללא נסיון וכלים מתאימים וכן מדובר בחיה פראית ומוגנת על פי חוק.